Vaktmesterens oppgaver

Gamle Oslo Servicesentral er totalleverandør av drifts- og vaktmestertjenester til borettslag og sameier.

En typisk driftsavtale om vaktmestertjenester vil omfatte:
• Allment tilsyn av bygg utvendig og innvendig
• Vedlikeholdsoppgaver
• Tilsyn av utearealer
• Avfallshåndtering
• Tilsyn og kontroll av lekeplasser
• Drift og tilsyn av tekniske anlegg
• HMS
• Tilsyn og vedlikehold av grøntarealer

Våre tjenester er tilpasset de enkelte årstider. Vi sørger for at alle skal komme seg trygt fram, også om vinteren. Når snøen smelter i vårmånedene skal veier, gater og plasser feies og rengjøres. I vekst-sesongen skal det klippes gress og ugress bekjempes.
Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi alle typer oppgradering og vedlikehold av grøntanlegg.
Vi tilpasser løsninger til kundens behov. Vi samarbeider med elektrikere, rørleggere, låsesmeder, malere og andre håndverkere med godkjenning.