Om Servicesentralen

Gamle Oslo Servicesentral ble planlagt i forbindelse med USBLs utbygging i Gamlebyen på slutten av åttitallet. Med gode erfaringer fra andre bydeler var tanken at en sentralisert vaktmestertjeneste skulle kunne tilby en bredere tjeneste enn enkeltstående vaktmestere. Servicesentralen ble organisert som et sameie og er eid av en rekke borettslag, boligsameier og USBL. Gamle Oslo Servicesentral har organisasjonsnummer 879 353 432.

Gamle Oslo Servicesentral AS


GOS AS ble opprettet i 2006 med Gamle Oslo Servicesentral sameie (GOS) som eneaksjonær. Formålet med selskapet er at det skal kunne yte tjenester til sameierne i GOS som går ut over rene vaktmestertjenester, slik disse er definert i Serviceavtalen. Selskapet skal også kunne yte alle slags vaktmestertjenester til borettslag, sameier, forretningsgårder etc som ikke er sameiere i GOS. Også beboerne kan nå bestille alt av snekker/tømrerarbeid til egne leiligheter. Gamle Oslo Servicesentral AS har organisasjonsnummer 990 554 293.

Begge selskapene er lokalisert i Heimdalsgata 36, 0578 Oslo

Til sammen har de to selskapene 28 ansatte fra 12 forskjellige nasjoner. Vi har ansatte med fagbrev innen mange håndverk og innehar til sammen en unik kompetanse på det å drifte boligeiendommer.