Håndverkstjenester

Gamle Oslo Servicesentral kan levere tjenester ut over vanlige driftstjenester. Vi har egne fagfolk innen tømrerfaget som bistår våre kunder med ombygninger, sanering av vannskader, skadeforebyggende arbeid o.a. I tillegg har vi kontakt med en rekke samarbeidspartnere som stiller opp på kort varsel ved behov. På den måten kan vi gjennomføre store og små prosjekter med høy servicegrad og riktig pris til kunden.

Forsikringssaker


Oppdager dere ting dere mener kan være en forsikringssak bør dere kontakte GOS. Vi setter i gang skadeforebyggende arbeider og kontakter forretningsfører og/ eller forsikringsselskap. I de fleste tilfeller tar vi prosjektansvaret og sørger for at alt nødvendig arbeid blir gjort. God kjennskap til lokale forhold i gården og nær dialog med styret gir gode odds for at dere er fornøyd når forsikringsoppgjøret er ferdig.